PROCESORY DŹWIĘKU DLA TELEWIZJI,
KONTROLA LOUDNESS