Rodzina procesorów dynamiki stacji radiowej

Profesjonalne mierniki audio

 

Kodek ISDN, AAC, MPEG L III i II Zephyr Xstream
Kodek reporterski na linie POTS i ISDN Zephyr Xport
Cyfrowe hybrydy telefoniczne ONE i TWO
Systemy łączności ze słuchaczami ONE-x-Six i TWOx12

 

Cyfrowa konsoleta mikserska Intellimix
Procesor mikrofonowy VIP Digital
Hybryd telefoniczny POTS/ISDN b-Line
Karta dźwiękowa PUC
Statywy mikrofonowe MIKA


Systemy zapisu i edycji na twardych dyskach 360 Systems
Digicart-E
Instant Replay


Konsolety radiowe Dateq BCS 25 i BCS 70
i hybryd telefoniczny TH2