Telos ONE-x-Six
System łączności
ze słuchaczami

One-x-Six posiada wszystkie cechy potrzebne do pracy w talk-show.
Pojedyncza obudowa "rack" mieści sam hybryd Telos ONE i system przełączania 6-ciu linii telefonicznych.
Dla zapewnienia sprawnej obsługi w skład systemu wchodzi także konsola przełączająca.
One-x-Six jest bardzo prosty w instalacji. Linie telefoniczne podłączamy standardowym wtykiem RJ-11;
można dodatkowo używać standardowego telefonu dla kontrolowania rozmów.

Hybryd

 • Układ w pełni cyfrowy, obróbka dźwięku następuje w domenie cyfrowej
 • Wyrafinowane układy regulacji wzmocnienia wejścia i wyjścia audio
 • Znakomity w zastosowaniach z otwartym nagłośnieniem
 • Automatyczne dopasowanie do każdej rozmowy
 • Niezwykle czysty dźwięk
 • Inteligentna obróbka wzmocnienia sygnału wejściowego
 • Wyrafinowana obróbka wzmocnienia sygnału wyjściowego z ekspanderem
 • Układy te są połączone z sekcją wyboru linii, tak że szumy linii są starannie osłabiane bez odcinania połączenia dzwoniących, których sygnał jest relatywnie słabszy
 • Wyłączana funkcja priorytetu gopodarza - gdy prowadzący mówi, to sygnał dzwoniącego może być osłabiany automatycznie o 8 dB
 • Przesunięcie widma akustycznego w zestawieniu z automatycznym osłabianiem sygnału pozwalają
  na komfortową pracę przy otwartych głośnikach - jest to unikalna cecha hybrydu Telos ONE nie stosowana przez żadnego innego producenta
 • Filtry dolno- i górnoprzepustowe pozwalają na eliminację przydźwięków sieci telefonicznej i szumów linii

Prosta i łatwa instalacja i ustawienie hybrydu

 • Możliwość przełączania poziomu sygnału wejściowego mikrofon/linia
 • Dwa wyjścia; jedno z nich może być całkiem niezależne, lub może podawać zsumowane sygnały dzwoniącego
  i wejścia dla potrzeb nagrywania rozmów
 • Poziomy wejścia i wyjścia są ustawiane z panela czołowego urządzenia;
  regulujemy je łatwo wieloobrotowymi potencjometrami małym śrubokrętem
 • Mierniki LED pokazują poziomy sygnałów wejścia i wyjścia

System telefoniczny

 • Wybór jednej z sześciu linii
 • Podtrzymanie rozmowy
 • Możliwość kontroli rozmowy i konferencji
 • Dedykowane przyciski pozwalają na automatyczny wybór następnego rozmówcy, na sterowanie zewnętrznymi urządzeniami nagrywającymi i opóźniającymi i na realizację innych szczególnych funkcji
ONE-x-Six zapewnia czyste, ciche i skuteczne przełączanie wielu linii telefonicznych.
Linie telefoniczne łączymy bezpośrenio do systemu bez potrzeby użycia dodatkowego sprzętu.
Konsola sterująca służy do wyboru aktywnej linii i prowadzenia rozmów z dzwoniącymi, jest wyposażona
w standardową słuchawkę.
 • System zapewnia jakość dźwięku wymaganą przez zastosowania profesjonalne, np. radio
 • Steruje sześcioma liniami
 • Umożliwia wybieranie tonowe i impulsowe, automatyczną sygnalizację następnego dzwoniącego, steruje urządzeniami zewnętrznymi, jak np. magnetofon
 • Funkcja hold jest realizowana z wykorzystaniem automatycznej regulacji wzmocnienia, dźwięk jest podawany przez symetryczne wejście z gniazdem XLR
 • Dzwoniący, który czeka na swą kolejkę (przez hold) słyszy program, który wybraliśmy specjalnie dla oczekujących
 • Port szeregowy RS 232 umożliwia komunikację z innymi komputerami dla kontroli i sterowania, np. z Telos Call Screen Manager
  Protokół transmisji danych jest szczegółowo opisany w podręczniku użytkownika ONE-x-Six - istotne, gdy chcemy napisać własne oprogramowanie sterujące
 • Auto-answer odbiera rozmowy automatycznie i ustawia je w kolejkę oczekujących bez ingerencji prowadzącego
 • System ma możliwość integracji z innymi systemami i PBX-ami

Cennik

Do pobrania   broszura (ENG) 344 KB, instrukcja obslugi (ENG) 2,49 MB

Materiały producenta dostępne na stronie   www.telos-systems.com/1x6/default.htm